دستگاه مناسب برای اجرای نرم افزار شاد و معرفی آنها

دستگاه مناسب برای اجرای نرم افزار شاد و معرفی بهترین سیستم های برای این نرم افزار دستگاه مناسب برای اجرای نرم افزار شاد : با شیوع بیماری کرونا و لزوم تحصیل در منزل دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش اقدام به راه اندازی پیام رسان شاد و ملزم کردن دانش آموزان به استفاده از این […]